Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku,sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını ve yükümlülüklerini inceleyen bir hukuk dalıdır.Dünyada sağlık sektörü özellikle son 50 yılda büyük gelişim göstermiş ve globalleşmiştir. Bu durumun sonucu olarak hasta ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasındaki ilişki de farklı bir boyut kazanmış, tıbbi teşhis ve tedavi ilişkisi ilerleyen zamanda daha fazla hukuki gelişime ihtiyaç duymuştur.  Bununla beraber hastalar ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasındaki hukuki uyuşmazlıklar artmış, hastalar ve sağlık kuruluşları arasında tıbbi hata kaynaklı pek çok uyuşmazlık dava konusu olmuştur. 

Ofisimiz; sağlık hukuku alanında hasta ve hekimlerin hakları ve yükümlülükleri,sağlık personellerinin ya da hekimlerin hatalı uygulamalarından kaynaklı zararlara ilişkin  davalar, hastanenin hizmet kusuru dolayısıyla hastada meydana gelen zararlara ilişkin davalar, hekimlerin ve sağlık personellerinin hukuki,idari ve cezai sorumluluklarının incelenmesi,mesleki sorumluluk sigortaları gibi başlıca konularda hizmet vermektedir.

<