İcra Hukuku

Alacaklıların borçlular karşısındaki haklarını korumak icra hukukunun temel amaçlarındandır. İcra hukuku borçlunun borcunu alması amacıyla devlet zoruyla borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulmasını ve borçlunun borcunun cebren tahsilini konu alan hukuk dalıdır. 

Tarhan Hukuk Bürosu icra hukuku alanındaki tecrübesi ve uzmanlığı ile hızlı ve sonuca yönelik bir hizmet anlayışına sahip olup bu konuda  kurumsal ve bireysel müvekkillerine icra takipleri başlatılması ve takibi,menfi tespit,istirdat,itirazın iptali ve kaldırılması davaları gibi konularda hizmetler vermektedir.

<