Sözleşme Hukuku

Hukuki bir terim olarak sözleşme; hukuki bir sonuç doğurmak amacıyla, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla gerçekleştirdiği işlemdir. Sözleşmenin belirli bir biçimde yapılması zorunluluğu yoktur. Yazılı şekil şartı ispat kolaylığı sağlaması açısından  yerindedir. 

Büromuz; iş sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri ve bunun gibi pek çok alanda sözleşmeler hazırlanması veya yapılmış olan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi,sözleşmeye dayalı davaların açılması ve bunların takibi gibi konularda  müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. 

<