Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında büromuz,yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşlarının yapılması,birleşme ve bölünme işlemleri,ünvan değişiklikleri,ticari sözleşmelerin hazırlanması ,şirket ana sözleşmelerinin yazılması,ana sözleşme değişikleri ve sermaye  artırımı / indirimi yapılması,kooperatif davaları,hisse senetleri,hisse devri ve tahvillerle ilgili işlemler,kuruluş ve tür değişikliği işlemleri,haksız rekabetten doğan tazminat davaları,genel kurul kararları iptal davaları,ticari alacaklarla ilgili davalar,şirketlere ve kooperatiflere hukuki danışmanlık verilmesi ile iş takibi ve birçok güncel konuda müvekkillerine hizmetler sunmaktadır.

<