Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku; tüketicinin korunmasını amaçlayan,emredici kurallarla düzenlenen hem özel hukuk hem de kamu hukuku özellikleri gösteren geniş bir hukuk dalıdır. Tüketici Hukuku, son zamanlarda daha da bilinçlenen tüketicilerin etkisiyle güncelliğini arttıran,tüketicilerin sağlığının,ekonomisinin ve güvenliğinin korunmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. 

Büromuz tüketici mahkemelerinde görülen davalar başta olmak üzere tüketici hakları üzerine danışmanlık hizmetleri verilmesi,ayıplı mallara karşı zararın tazmini,tüketici sözleşmelerinin incelenmesi ve haksız sözleşmelere karşı cayma hakkının kullanılması, mesafeli satış sözleşmelerindeki ihtilafların çözümü ve kredi kartı işlem ücretlerinin takibi gibi konular başta olmak üzere birçok konuda müvekkillerine hizmet vermektedir.

<