Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukukunda karşımıza telif hakları ile sınaî haklar çıkar.  Telif hakları, ilim ve edebiyat eserlerini, musiki eserlerini, sanat eserlerini ve sinema eserlerini kapsayan haklardır.  Telif hakları kapsamına giren eserlerin hakları münhasıran sahiplerine aittir ve bu haklar üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz. Sınaî Haklar ise genel olarak patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsamaktadır.

Tarhan Hukuk Bürosu bu alanda müvekkillerine hem dava takibi hem de önleyici tedbirler alınması bakımından danışmanlık hizmetleri vermekte, marka ve patent davalarının açılması ve takibi, fikir ve sanat eserlerine yönelik tecavüzden kaynaklı davalarda hizmetlerine devam etmektedir. 

<