Miras Hukuku

Miras Hukuku,bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, mal varlığının ne olacağını düzenleyen hukuk dalıdır.Miras hukukunun başlıca konuları; mirasçılık,miras sözleşmeleri,miras ortaklığı,tereke tespiti,mirasın reddi,mirasçılıktan çıkarma,vasiyetname açılması ve vasiyetname çeşitleri,veraset ilamı,tenkis ve ölüme bağlı tasarruflardır. 

Büromuz müvekkillerimizin miras hukukundan doğan haklarının ortaya çıkarılması ve bu hakların temin edilmesi için çalışmalar yapmakta, dava takibi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu alandaki misyonumuz, mevcut uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözülmesinin yanı sıra uyuşmazlıklar doğmadan önceki önleyici hizmetleri de kapsamaktadır.

<