Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin takip etmeleri gereken süreçleri ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini denetleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır.Bu alanı hususi sigorta ve sosyal sigorta olarak ikiye ayırmak mümkündür. Hususi sigorta, kişiye özel çalışmaları kapsayan alt birim olarak kabul edilirken, sosyal sigorta ise toplulukların sosyal güvenceleri ile ilgilenen sigorta alanıdır.

Günümüzde işletmeler ve bireyler arasında sigorta hukuku kapsamında birtakım uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Büromuz bu uyuşmazlıklara karşı danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmakta olup sigorta ile ilgili alacak/tazminat davaları,sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar,trafik kazaları ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları başta olmak üzere birçok konuda hizmetler vermektedir.

<