İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

Ülkemizde inşaat sektörü son yıllarda büyük gelişim göstermiş ve ülkemizin en önde gelen sektörlerinden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla inşaat hukuku ve sözleşmeleri her geçen gün daha fazla önem kazanan bir alan haline gelmiştir.

6306 sayılı Kanun ve 6306 sayılı yönetmelik çerçevesinde uygulamada bu konuda birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Çünkü kanun ve yönetmelik beraberinde birtakım belirsizlikler de getirmiştir.

Büromuz, inşaat ve kentsel dönüşüm hukuku alanlarında danışmanlık hizmetleri vermekte olup arsa payı/kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,6306 sayılı kanun uyarınca ortaya çıkan ya da çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ve önleyici tedbirler alınması,riskli yapıların tespiti ve tahliye süreçlerinde müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi ve riskli yapı yıkım kararlarına karşı iptal davalarının açılması,el atmanın önlenmesi davaları,ortaklığın giderilmesi davaları,tapu iptal ve tescil davaları gibi konularda müvekkillerine hizmetler vermektedir.

<