Kira Hukuku

Kira Hukuku, mal sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak üzere başvurulabilecek bir alandır. Günümüzde kiracılık çok zor bir iş olup taraflar arasındaki insani ilişkiler çoğu zaman yıpranabilmekte ve taraflar arasında birçok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkabilmektedir. 

Büromuz kira hukuku kapsamında kira sözleşmeleri,kira alacağı davası, tahliye davası, kira tespit davası, tahliye taahhütnamesi hazırlanması ve kira alacağının icraya verilmesi gibi alanlarda müvekkillerine aktif bir şekilde hizmet vermekte, tecrübesi ve uzmanlığı ile müvekkillerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözümlemeyi kendine ilke edinmiştir.

<