Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Herkes mahkemeler önünde kendi hakkını aramak ve savunma yapmak hak ve hürriyetine sahiptir. Dolayısıyla dava açmak ve hak aramak için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak avukatın hukuki yardımına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi, mevcut uyuşmazlıkların çözümü ve ileride yaşanabilecek olası uyuşmazlıkların önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

Dava açılabilmesi veya takip yapılabilmesi için hukuki destek almak isteyen kişinin avukatlara vekaletname vermesi gerekir. Yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için vekaletname çıkartma yetkisi noterlere verilmiştir. Yurtdışında yaşayanlar ise noter veya konsolosluklardan vekaletname çıkarabilirler. Dava çeşidine göre de çıkarılacak vekaletname türü değişmektedir. Örneğin tanıma tenfiz davası ve boşanma davası için resimli boşanma vekaletnamesi verilmesi gerekir. Ayrıca bu vekaletnamenin verilmesi için kişinin yanında pasaport veya nüfus cüzdanı ve 2 adet resim bulundurması gerekir. Diğer davalar için çıkarılacak vekaletname; ahz-u kabz yetkisi içeren genel dava vekaletnamesidir. 

Bu soruların kesin bir cevabı yoktur.Her dosyanın kendi içerisindeki yoğunluğu farklıdır. Bu nedenle davanın sonuçlanması bakımından başka dosyalarla kıyas yapılması mantıklı değildir. Dava dosyalarının sonuçlanmasının uzun sürmesi çoğunlukla avukattan kaynaklanmayan nedenlerdendir.  Dolayısıyla bu durumun çözümü için avukatın yapabileceği hiç bir şey olmayıp bir davanın tam olarak ne kadar süreceğini söylemek mümkün değildir. Ancak dava konusu gereği gerçekleşecek olan aşamalar dikkate alınarak, avukatın tahmini bir süre söylemesi mümkündür.

Davanızı veya işinizi avukat aracılığıyla yürütmek isterseniz resmi tarifelerde düzenlenen miktarların altında kalmaması şartıyla avukatınızla o iş için bir ücret anlaşması yapmanız gerekir.  Hukuk büromuzca da bağlı bulunduğumuz baro tarafından tavsiye edilen ücret tarifesinin altında kalmamak kaydıyla dava ya da işin niteliğine göre müvekkillerimizden ücret talep edilmektedir.Ücretin ödenme şekli ise yine müvekkilimizle birlikte kararlaştırılmaktadır.

Davanın kazanılması halinde, mahkeme masrafları karşı tarafa yükletilir. Mahkemece hükmedilen karşı vekalet ücreti avukata ait olacaktır. Bu yüzden mahkeme tarafından hükmedilen vekalet ücreti ve avukatın iş takibi için müvekkilinden talep ettiği ücret avukata ait olup müvekkile geri verilmesi söz konusu değildir.

İletişim başlığı altında ofisimizin adresi yer almaktadır. Ofisimiz Hastane-Adliye metro durağı, minibüs ve otobüs duraklarına ve İstanbul Anadolu Adliyesi'ne beş dakika yürüme mesafesinde oldukça merkezi bir konumda bulunmaktadır.

Sorularınız için bilgi@tarhanhukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Sözleşmeli müvekkillerimiz dışındaki kişi ve kurumlar tarafından sorulacak sorular için ücret talep edilecektir.

<