Tarhan Hukuk Bürosu

30 yıllık mesleki tecrübemiz ile....

Tarhan Hukuk Bürosu

Profesyonel çalışma anlayışımız ile hızlı ve kaliteli hizmet..

Çalışma Alanlarımız

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında büromuz,yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşlarının yapılması,birleşme ve bölünme işlemleri,ünvan değişiklik...

Detay

Sözleşme Hukuku

Hukuki bir terim olarak sözleşme; hukuki bir sonuç doğurmak amacıyla, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun ir...

Detay

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukukunda karşımıza telif hakları ile...

Detay

Ceza Hukuku

Ceza hukuku,kanunlara göre suç sayılan eylemleri ve bu suçların kapsamlarını,sınırlarını,öngörülen cezaları,soruşturma ve kovuşturma evrelerini...

Detay

Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin takip etmeleri gereken süreçleri ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara...

Detay

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku,sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını ve yükümlülüklerini inceleyen bir hukuk dalıdır...

Detay

Miras Hukuku

Miras Hukuku,bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, mal varlığının ne olacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras...

Detay

İcra Hukuku

Alacaklıların borçlular karşısındaki haklarını korumak icra hukukunun temel amaçlarındandır. İcra hukuku borçlunun borcunu alması amacıyla devlet zoru...

Detay

İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

Ülkemizde inşaat sektörü son yıllarda büyük gelişim göstermiş ve ülkemizin en önde gelen sektörlerinden biri haline gelmiştir....

Detay

Kira Hukuku

Kira Hukuku , mal sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak üzere başvurulabilecek bir alandır. ...

Detay

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku; tüketicinin korunmasını amaçlayan,emredici kurallarla düzenlenen hem özel hukuk hem de kamu hukuku özellikleri gösteren geniş...

Detay

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukuk kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.Aile hukukunun başlıca konuları; nişanlanma...

Detay

EKİBİMİZ

Av. Nejat TARHAN

Avukat Nejat TARHAN;1963 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini İstanbul Doğuş Lisesi’nde tamamlamıştır. 1988 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1989 yılında...

Av. İlker TARHAN

Avukat İlker TARHAN;1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Türk Telekom Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2016 yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve...

<